Jogszabályi háttér

A 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról (Fmhtv) a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében 2010. június 1-ei hatállyal a közjegyzők hatáskörébe utalta a fizetési meghagyásos eljárások intézését.

A törvény fizetési meghagyásos eljárás átalakításával új lehetőséget teremtett a kintlévőség kezelés területén. A közjegyzői hatáskörbe rendelt, és az eljárás nagy részét elektronikusan kezelő új eljárásrend rendkívüli módon leegyszerűsítette, felgyorsította, ezáltal olcsóbbá tette a fizetési meghagyás kibocsátásának folyamatát.